Resultater for valg til bydelsutvalg 2019

Her kan du se hvilke partier og representanter som fikk plass i bydelsutvalget i din bydel.

Alna bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 6 representanter
 • Fremskrittspartiet: 2 representanter
 • Høyre: 2 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Mari Morken (Arbeiderpartiet)
 2. Sahra Jaber (Arbeiderpartiet)
 3. Børge Ingvaldsen (Høyre)
 4. Sunniva Myrene Braaten (Sosialistisk Venstreparti)
 5. Knut Røli (Arbeiderpartiet)
 6. Karin Ståhl Woldseth (Fremskrittspartiet)
 7. Arne H. Rolijordet (Rødt)
 8. Torleif Støylen (Arbeiderpartiet)
 9. Brynjar Arnfinnsson (Miljøpartiet De Grønne)
 10. Grete Horntvedt (Høyre)
 11. Nasreen Begum (Arbeiderpartiet)
 12. Susana Mercedes Kværndal (Sosialistisk Venstreparti)
 13. Waqas Sarwar (Arbeiderpartiet)
 14. Anne-Liv Gamlem (Fremskrittspartiet)
 15. Laila Løchting (Rødt)

Alle kandidater som stilte til valg til Alna bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Alna (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Bjerke bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 5 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Rødt: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Lars Fuglesang (Arbeiderpartiet)
 2. Karmjit Grewal (Høyre)
 3. Anette Sandvær (Arbeiderpartiet)
 4. Tommas Tingbjør (Miljøpartiet De Grønne)
 5. Hans Vold Husum (Sosialistisk Venstreparti)
 6. Jon Werner Sandven (Rødt)
 7. Mathias Meyer (Høyre)
 8. Jørn Kveseth (Fremskrittspartiet)
 9. Espen Forsberg Holmstrøm (Arbeiderpartiet)
 10. Ellen Torunn Kvalheim Andresen (Arbeiderpartiet)
 11. Farshid Samsami (Miljøpartiet De Grønne)
 12. Egil Husmo (Høyre)
 13. Siv Marit Lethigangas (Sosialistisk Venstreparti)
 14. Siv-Lise Bendixen Stærk (Venstre)
 15. Nima Diriye (Arbeiderpartiet)

Alle kandidater som stilte til valg til Bjerke bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Bjerke (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Frogner bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 7 representanter
 • Arbeiderpartiet: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Rødt: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Jens Jørgen Lie (Høyre)
 2. Mette Burkeland (Høyre)
 3. Adam Tomas Tumidajewicz (Miljøpartiet De Grønne)
 4. Carl-Henrik Bastiansen (Høyre)
 5. Bjarne Lagesen (Arbeiderpartiet)
 6. Mette Langfeldt Sinding (Høyre)
 7. Tore Wilken Nitter Walaker (Venstre)
 8. Hulda Holtvedt (Miljøpartiet De Grønne)
 9. Ole Malmsten (Fremskrittspartiet)
 10. Marie Salbuvik Iden (Høyre)
 11. Karin Beate Theodorsen (Sosialistisk Venstreparti)
 12. Birgitte Langballe (Høyre)
 13. Inger Huseby (Arbeiderpartiet)
 14. Peder Ressem Østring (Rødt)
 15. Axel Christian Klafstad (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til Frogner bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Frogner (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Gamle Oslo bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Miljøpartiet De Grønne: 4 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Høyre: 2 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Teodor Nordenstrøm Bruu (Miljøpartiet De Grønne)
 2. Agnes Nærland Viljugrein (Arbeiderpartiet)
 3. Stian Amadeus Antonsen (Sosialistisk Venstreparti)
 4. Katherine Joakimsen (Rødt)
 5. Beate Bull (Høyre)
 6. Tuva Løkse (Miljøpartiet De Grønne)
 7. Sara Ali Barzinje (Arbeiderpartiet)
 8. Hasti Hamidiasl (Sosialistisk Venstreparti)
 9. Olaf Svorstøl (Rødt)
 10. Ingrid Ophaug Dahl (Miljøpartiet De Grønne)
 11. Gøril Bjerkhol Havro (Venstre)
 12. Tjeran Tham Vinje (Høyre)
 13. Mats Kvaløy-Bjørbekk (Arbeiderpartiet)
 14. Kjell Johansen (Fremskrittspartiet)
 15. Emil Snorre Alnæs (Miljøpartiet De Grønne)

Alle kandidater som stilte til valg til Gamle Oslo bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Gamle Oslo (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Grorud bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 7 representanter
 • Fremskrittspartiet: 2 representanter
 • Høyre: 2 representanter
 • Rødt: 2 representant
 • Miljøpartiet De Grønne: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Anders Ørnø Røberg-Larsen (Arbeiderpartiet)
 2. Anujan Kathirkamalingam (Arbeiderpartiet)
 3. Mari Rise Knutsen (Rødt)
 4. Stig Kleven (Høyre)
 5. Marit Johanne Bjerke (Arbeiderpartiet)
 6. Vidar Haugan (Fremskrittspartiet)
 7. Alejandro Decap Decap (Sosialistisk Venstreparti)
 8. Sabina Syed (Miljøpartiet De Grønne)
 9. Grethe Fossli (Arbeiderpartiet)
 10. Shahla Sultani (Rødt)
 11. Haleh Ashraf (Høyre)
 12. Enis Kastrati (Arbeiderpartiet)
 13. Srisgantharajah Tharmalingam (Arbeiderpartiet)
 14. Adrian Vilfred Smith Stenberg (Fremskrittspartiet)
 15. Fatima Massoudy (Arbeiderpartiet)

Alle kandidater som stilte til valg til Grorud bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Grorud (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Grünerløkka bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Miljøpartiet De Grønne: 4 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Julie Mørch (Miljøpartiet De Grønne)
 2. Vemund Rundberget (Arbeiderpartiet)
 3. Knut Tvedten (Høyre)
 4. Jane Vogt Evensen (Sosialistisk Venstreparti)
 5. Geir Storli Jensen (Miljøpartiet De Grønne)
 6. Thomas Nygreen (Rødt)
 7. Fatima Ali Madar (Arbeiderpartiet)
 8. Solveig Arnesen (Miljøpartiet De Grønne)
 9. Camilla Verdich (Høyre)
 10. Anita Wold (Venstre)
 11. Arild Sverstad Haug (Sosialistisk Venstreparti)
 12. Miriam Mardan (Rødt)
 13. Christen Andreas Wroldsen (Miljøpartiet De Grønne)
 14. Eirin Synnøve Faldet (Arbeiderpartiet)
 15. Espen Kaasa (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til Grünerløkka bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Grünerløkka (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Nordre Aker bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 4 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 3 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Rødt: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Erik Kreyberg Normann (Høyre)
 2. Aase Marie Olafsen (Miljøpartiet De Grønne)
 3. Bente M. Larsen (Arbeiderpartiet)
 4. Elisabeth Børve Riksfjord (Høyre)
 5. Yngvar Andersen (Sosialistisk Venstreparti)
 6. Ingeborg Briseid Kraft (Venstre)
 7. Linnea Dahr (Miljøpartiet De Grønne)
 8. Sidsel Kjeldaas Salte (Høyre)
 9. Emil Kverneland Mogstad (Arbeiderpartiet)
 10. Hans Arthur Aanesen (Fremskrittspartiet)
 11. Petter Færevaag (Rødt)
 12. Torkil Saxebøl (Høyre)
 13. Julie Myhre Barkenæs (Miljøpartiet De Grønne)
 14. Hanne Lyssand (Sosialistisk Venstreparti)
 15. Johanne Thunes (Arbeiderpartiet)

Alle kandidater som stilte til valg til Nordre Aker bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Nordre Aker (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Nordstrand bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 6 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Rødt: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Arve Gunnar Edvardsen (Høyre)
 2. Mona Lisbeth Verdich (Høyre)
 3. Asbjørg Javnes Lyngtveit (Arbeiderpartiet)
 4. Einy Langmoen (Miljøpartiet De Grønne)
 5. Stian Haraldsen (Høyre)
 6. Lars Petter Solås (Fremskrittspartiet)
 7. Miert Skjoldborg Lindboe (Arbeiderpartiet)
 8. Knut Falchenberg (Høyre)
 9. Catrine Fladsrud Vold (Venstre)
 10. Anita Celin Nymark (Høyre)
 11. Vegard Kjendsli (Sosialistisk Venstreparti)
 12. Dag Sjøberg (Miljøpartiet De Grønne)
 13. Idil Ali-Osman (Rødt)
 14. Henrik Brox (Høyre)
 15. Cecilie Foss (Arbeiderpartiet)

Alle kandidater som stilte til valg til Nordstrand bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Nordstrand (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Sagene bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Miljøpartiet De Grønne: 4 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Almaz Asfaha (Miljøpartiet De Grønne)
 2. Helge Stoltenberg (Arbeiderpartiet)
 3. Mats Kirkebirkeland (Høyre)
 4. Gry Bruland Larsen (Sosialistisk Venstreparti)
 5. Wenche Margrethe Aas (Miljøpartiet De Grønne)
 6. Reza Rezaee (Rødt)
 7. Jørgen Foss (Arbeiderpartiet)
 8. Julia Sandstø (Høyre)
 9. Linn Skyum (Venstre)
 10. Bernhard Aaboe Jensen (Miljøpartiet De Grønne)
 11. Jonas Finnanger (Sosialistisk Venstreparti)
 12. Maria Varteressian (Arbeiderpartiet)
 13. Ingrid Kvamme Fredriksen (Rødt)
 14. Sirin Hellvin Stav (Miljøpartiet De Grønne)
 15. Torbjørn Furulund (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til Sagene bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Sagene (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

St. Hanshaugen bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 4 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 4 representanter
 • Arbeiderpartiet: 3 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Rødt: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Ingrid Randisdatter Fjellberg (Miljøpartiet De Grønne)
 2. Christian Pollock Fjellstad (Høyre)
 3. Gudmund Brede (Arbeiderpartiet)
 4. Mikkel Storm Glomstein (Miljøpartiet De Grønne)
 5. Nina Zimmer (Sosialistisk Venstreparti)
 6. Tonje Sølland (Høyre)
 7. Steffen Sørum (Rødt)
 8. Hilde Vestrheim (Venstre)
 9. Beate Folkestad Habhab (Miljøpartiet De Grønne)
 10. Johanne Heitmann Akerø (Arbeiderpartiet)
 11. Håkon Andreas Flydal (Høyre)
 12. Vidar Isaksen (Miljøpartiet De Grønne)
 13. Martin Petrie (Sosialistisk Venstreparti)
 14. Sofie Coucheron Støre (Arbeiderpartiet)
 15. Vegard Rødseth Tokheim (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til St. Hanshaugen bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel St. Hanshaugen (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Stovner bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 7 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Fremskrittspartiet: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant
 • Rødt: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Awais Aslam (Arbeiderpartiet)
 2. Nawaz Rashid (Arbeiderpartiet)
 3. Ingelin Kristin Nord (Høyre)
 4. Karin Anette Trondal Olsen (Arbeiderpartiet)
 5. Jan Arild Linja (Fremskrittspartiet)
 6. Varin Hiwa Ali (Arbeiderpartiet)
 7. Sammia Naz Zaeem (Rødt)
 8. Aamir Javed Sheikh (Høyre)
 9. Tore Ludt (Sosialistisk Venstreparti)
 10. Mohammed Shuayb Yassin (Arbeiderpartiet)
 11. Usman Ahmad Mushtaq (Arbeiderpartiet)
 12. Ombir Singh Upadhyay (Fremskrittspartiet)
 13. Naima Hibout (Arbeiderpartiet)
 14. Vera Vendsbo (Høyre)
 15. Finn Dyrkorn (Miljøpartiet De Grønne)

Alle kandidater som stilte til valg til Stovner bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Stovner (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 6 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Rødt: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Miljøpartiet De Grønne: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Ola Borge Mannsåker (Arbeiderpartiet)
 2. Nina Tveit (Arbeiderpartiet)
 3. Arild Andersson (Høyre)
 4. Erlend Tynning Larsen (Sosialistisk Venstreparti)
 5. Trude Koksvik Nilsen (Rødt)
 6. Sarah Gaulin (Arbeiderpartiet)
 7. Lillian Bredal Eriksen (Miljøpartiet De Grønne)
 8. Hakim Nyumah (Fremskrittspartiet)
 9. Talat Mehmood Butt (Høyre)
 10. Knut Elvatun (Arbeiderpartiet)
 11. Amanda Anvar (Sosialistisk Venstreparti)
 12. Tahir Mahmood Salam (Arbeiderpartiet)
 13. Jorge Soria Rocabado (Rødt)
 14. Anjum Warriach (Arbeiderpartiet)
 15. Cathrine Victoria K. Paulsen (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til Søndre Nordstrand bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Søndre Nordstrand (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Ullern bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 8 representanter
 • Arbeiderpartiet: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Carl Oscar Pedersen (Høyre)
 2. Ingrid Løfsgaard Hopp (Høyre)
 3. Susanne Klafstad (Høyre)
 4. Katrine Ore (Arbeiderpartiet)
 5. Anders Holten Skånlund (Miljøpartiet De Grønne)
 6. Tore Strandskog (Høyre)
 7. Margrethe Geelmuyden (Venstre)
 8. Nicolas Jey Wong (Høyre)
 9. Kristin Urbye (Høyre)
 10. Berit Jensen Riis (Fremskrittspartiet)
 11. Liv Bugge Wilhelmsen (Høyre)
 12. Bente Christensen (Arbeiderpartiet)
 13. Janne Schønheyder (Miljøpartiet De Grønne)
 14. Beate Bruun (Sosialistisk Venstreparti)
 15. Birgit Osnes (Høyre)

Alle kandidater som stilte til valg til Ullern bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Ullern (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Vestre Aker bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Høyre: 8 representanter
 • Arbeiderpartiet: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Fremskrittspartiet: 1 representant
 • Sosialistisk Venstreparti: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Yngvar Andreas Husebye (Høyre)
 2. Monika Goli Dypeng (Høyre)
 3. Bård Ludvig Thorheim (Høyre)
 4. Vibeke Nenseth (Miljøpartiet De Grønne)
 5. Peter Hausken (Arbeiderpartiet)
 6. Live Bressendorf Lindseth (Høyre)
 7. Torfinn Lødøen Gaarden (Venstre)
 8. Oscar Christopher Husebye (Høyre)
 9. Lilian Anita Asdahl Hoff (Høyre)
 10. Inger-Marie Ytterhorn (Fremskrittspartiet)
 11. Knut Frederik Horn (Miljøpartiet De Grønne)
 12. Sara Vannebo Wilsgaard (Høyre)
 13. Kafia Mohamud (Arbeiderpartiet)
 14. Anita Leirvik North (Høyre)
 15. Mari Lilleng (Sosialistisk Venstreparti)

Alle kandidater som stilte til valg til Vestre Aker bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Vestre Aker (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".

Østensjø bydelsutvalg

Partier som fikk plass i bydelsutvalget:

 • Arbeiderpartiet: 4 representanter
 • Høyre: 3 representanter
 • Fremskrittspartiet: 2 representanter
 • Miljøpartiet De Grønne: 2 representanter
 • Sosialistisk Venstreparti: 2 representanter
 • Rødt: 1 representant
 • Venstre: 1 representant

Representanter som ble valgt inn i bydelsutvalget:

 1. Kristin Sandaker (Arbeiderpartiet)
 2. Benjamin Aargaard Bornø (Høyre)
 3. Julie Ness (Miljøpartiet De Grønne)
 4. Gina Livsdatter Øverås (Arbeiderpartiet)
 5. Hanne Eldby (Sosialistisk Venstreparti)
 6. Svanhild Benedicte Grimstad (Høyre)
 7. Ann Carnarius Elseth (Fremskrittspartiet)
 8. Ingrid Finkelsen (Rødt)
 9. Bjørn Strøm (Arbeiderpartiet)
 10. Vidar Vevik (Høyre)
 11. Kristin Antonsen Brenna (Miljøpartiet De Grønne)
 12. Steinar Fuglevaag (Sosialistisk Venstreparti)
 13. Britt Inglingstad (Venstre)
 14. Erling Olav Turtum (Arbeiderpartiet)
 15. Tommy Skjervold (Fremskrittspartiet)

Alle kandidater som stilte til valg til Østensjø bydelsutvalg med antall personstemmer (PDF).

 • Kandidater med ** bak navnet er valgt inn som faste representanter.
 • Kandidater med * bak navnet er valgt inn som vararepresentanter.

Hele valgprotokollen for Bydel Østensjø (PDF). Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3: "Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti".