Antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo for 2019

Her finner du en oversikt over antallet mottatte forhåndsstemmer i Oslo per dag for kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2019.

Innenbysstemmer

Velgere som er folkeregistrert i Oslo. Dessuten innbyggere som er folkeregistrert i Oslo og har avgitt forhåndsstemme i andre kommuner enn Oslo eller ved utenriksstasjoner.

Utenbysstemmer

Velgere som er folkeregistrert i en annen kommune, men som har forhåndsstemt i Oslo.

Totalt antall mottatte forhåndsstemmer
PeriodeTotalt innenbysTotalt utenbysUkestotal
12.08.-06.09.152 56716 769‬169 336‬

I tillegg er det mottatt 607 tidligstemmer i perioden 1. juli - 9. august.

Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 36
DatoInnenbysUtenbysTotalt per dag
Mandag 02.09.918297810160
Tirsdag 03.09.10136106211198
Onsdag 04.09.11416135812774
Torsdag 05.09.15728207417802
Fredag 06.09.17833310520938
Ukestotal for uke 36
PeriodeTotalt innenbysTotalt utenbysUkestotal
02.09.-06.09.64 295‬8 57772 872
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 35
DatoInnenbysUtenbysTotalt per dag
Mandag 26.08.55166096125
Tirsdag 27.08.51026315733
Onsdag 28.08.51945195713
Torsdag 29.08.54595385997
Fredag 30.08.61326746806
Lørdag 31.08.65415737114
Ukestotal for uke 35
PeriodeTotalt innenbysTotalt utenbysUkestotal
26.08. -31.08.33944354437488
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 34
DatoInnenbysUtenbysTotalt per dag
Mandag 19.08.54344895923
Tirsdag 20.08.59915426533
Onsdag 21.08.53865105896
Torsdag 22.08.44353424777
Fredag 23.08.49664795445
Lørdag 24.08.51664635629
Ukestotal for uke 34
PeriodeTotalt innenbysTotalt utenbysUkestotal
19.08. - 24.08.31378282534203
Oversikt over antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo - Uke 33
DatoInnenbysUtenbysTotalt per dag
Mandag 12.08.40542864340
Tirsdag 13.08.43903404730
Onsdag 14.08.40653194384
Torsdag 15.08.40073494356
Fredag 16.08.36533313984
Lørdag 17.08.27811982979
Ukestotal for uke 33
PeriodeTotalt innenbysTotalt utenbysUkestotal
12.0.8 -17.08.22950182324773