Forklaring av tallene på valgresultat.no

Her finner du noen presiseringer av tallene du finner på valgresultat.no.

Partifordeling for Oslo

Partifordelingen for Oslo viser resultatet av opptellingen av alle stemmene, både fra forhåndsstemmeperioden og for valgdagene.

Partifordeling per bydel og krets

Partifordeling per bydel og krets viser resultatet av opptellingen fra valglokalene på valgdagen.

Partifordelingen viser hva velgerne som gikk til dette lokalet på valgdagene stemte og ikke hva velgerne som tilhører kretsen stemte.

Hva er fremmøteprosent?

Fremmøteprosent vil si valgdeltakelse: Andelen av de med stemmerett som har stemt i Oslo, bydelen eller kretsen de tilhører.

Slik finner du forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer finner du under «Uoppgitt bydel». Velg «Bytt sted» - «Uoppgitt bydel» - «Forhånds- og særskilte stemmer»