Stemmestøtte til partier

Her finner du regler for utbetaling av stemmestøtte til partier som stiller liste i kommunestyrevalg i Oslo.

Bystyret yter årlig støtte til politiske partiers organisasjoner i Oslo.

Vilkåret for å motta støtte er at partiet har stilt liste til kommunestyrevalg i Oslo, og har søkt og fått innvilget stemmestøtte fra staten.

Støtten er i 2024 på kr 8,08 per godkjent stemme ved valget. Støtten reguleres årlig etter den prisdeflator som benyttes i kommunens driftsbudsjett.

Bystyrets sekretariat foretar utbetaling av støtten.

Kriteriene for utbetaling av partistøtte ble fastsatt i vedtak i Oslo bystyre 26. februar 2020.

Hvordan søke om støtte

Statsforvalteren i Oslo og Viken utbetaler statlig støtte etter samme kriterier som Oslo kommune. Partiet trenger derfor kun å levere søknad om statlig støtte. Partier som får godkjent statlig støtte vil automatisk få godkjent stemmestøtte fra Oslo kommune.

Partiet søker om støtte elektronisk via Partiportalen. Partiet må søke en gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig i de tre resterende årene i valgperioden. Dette må gjøres mellom 1.-15. januar (alle år i valgperioden). Statsforvalteren sender ut informasjon til partiene om dette.

Stemmestøtten fra Oslo kommune blir utbetalt i april/mai.

Partier som får godkjent sin søknad etter mars vil få utbetalt støtten i november.