Sosialistisk Venstreparti

Her finner du oversikt over ansatte, heltidsombud og frikjøpte bystyremedlemmer i bystyregruppen.

Navn

Stillingstittel/rolle

Tlf.

Rom

Ansettelsesform

Sunniva Holmås Eidsvoll

Gruppeleder

99 63 06 00

628 -629

Heltidsombud

Omar Samy Gamal

Fraksjonsleder byutvikling

93 81 04 97

632

Frikjøpt 100%

Martin Ulberg

Rådgiver

90 53 07 63

631

100%

Jens Aas-Hansen

Politisk rådgiver

47 01 64 50

631

100%

Ordfører, varaordfører, leder og nestledere av utvalg er heltidsombud som blir lønnet av kommunen for å utføre sine verv.

Frikjøpte bystyremedlemmer blir lønnet av bystyregruppen for å jobbe med politikk.