Rødt

Her finner du oversikt over ansatte, heltidsombud og frikjøpte bystyremedlemmer i bystyregruppen.

Navn

Stillingstittel/ rolle

Tlf.

Rom

Ansettelsesform

Siavash Mobasheri

Gruppeleder

Nestleder helse- og sosialutvalget

635

Heltidsombud

Sofia Rana

Gruppenestleder

Fraksjonsleder byutvikling

633

Frikjøpt 40%

Mari Rise Knutsen

Fraksjonsleder samferdsels- og miljøutvalget

633

Frikjøpt 60%

Vegard Troøyen Foseide Gruppesekretær 634 100%
Marte Rua Politisk rådgiver 634 100%

Ordfører, varaordfører, leder og nestledere av utvalg er heltidsombud som blir lønnet av kommunen for å utføre sine verv.

Frikjøpte bystyremedlemmer blir lønnet av bystyregruppen for å jobbe med politikk.