Miljøpartiet De Grønne

Her finner du oversikt over ansatte, heltidsombud og frikjøpte bystyremedlemmer i bystyregruppen.

Navn

Stillingstittel/rolle

Tlf.

Rom

Ansettelsesform

Sirin Stav

Gruppeleder

Leder samferdsels- og miljøutvalget

333

Heltidsombud

Sigrid Zurbuchen Heiberg

Fraksjonsleder byutvikling

Frikjøpt 50 %

Rauand Ismail

Fraksjonsleder kultur- og utdanning

336

Stian Bjørnøy

Stabssjef

98 47 60 40

339

100%

Sindre Buchanan

Kommunikasjonsrådgiver

92 29 25 25

334

100%

Tom Kristian Berger

Politisk rådgiver

48 47 61 67

335

100%

Ordfører, varaordfører, leder og nestledere av utvalg er heltidsombud som blir lønnet av kommunen for å utføre sine verv.

Frikjøpte bystyremedlemmer blir lønnet av bystyregruppen for å jobbe med politikk.