Kristelig Folkeparti

Her finner du oversikt over ansatte, heltidsombud og frikjøpte bystyremedlemmer i bystyregruppen.

Navn

Stillingstittel/ rolle

Tlf.

Rom

Ansettelsesform

Øyvind Håbrekke

Gruppeleder

Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget.

97 06 23 68

434

Heltidsombud

Magnus Killingsland

Politisk rådgiver

48 29 41 28

439

100%

Ordfører, varaordfører, leder og nestledere av utvalg er heltidsombud som blir lønnet av kommunen for å utføre sine verv.

Frikjøpte bystyremedlemmer blir lønnet av bystyregruppen for å jobbe med politikk.