Arbeiderpartiet

Her finner du oversikt over ansatte, heltidsombud og frikjøpte bystyremedlemmer i bystyregruppen.

Navn

Stillingstittel/rolle

Tlf.

Rom

Ansettelsesform

Marthe Scharing Lund

Gruppeleder
Nestleder finansutvalget

92 05 13 02

532-533

Heltidsombud

Abdullah Alsabeegh

Gruppenestleder

Nestleder samferdsels- og miljøutvalget

91 13 11 82 535 – 536

Heltidsombud

Tamina Sheriffdeen Rauf

Fraksjonsleder byutvikling

528

100%

Eivor Evenrud

Fraksjonsleder kultur- og utdanning

92 48 58 51

531

100%

Jon Reidar Øyan Fraksjonsleder helse- og sosial 90 04 26 16 534 100%
Jens Melbye Politisk rådgiver 95 06 43 91 530 100%
Lars Gravråk Politisk rådgiver 92 83 39 34 529 100%

Ordfører, varaordfører, leder og nestledere av utvalg er heltidsombud som blir lønnet av kommunen for å utføre sine verv.

Frikjøpte bystyremedlemmer blir lønnet av bystyregruppen for å jobbe med politikk.