Saker behandlet i byråd 2. mars

Byrådet behandlet blant annet et forslag om omregulering av Oslo Spektrum.

NYTT FRA BYRÅDET, Byrådslederens kontor, 16. februar 2023, oppdatert 2. mars 2023:

Saker med innstilling til bystyret

  • Regulering av Sonja Henies plass 2, Oslo Spektrum, i bydelene St. Hanshaugen og Gamle Oslo

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2, Oslo Spektrum, fra allmennyttig formål (byhall, kongressenter) til kulturinstitusjon, kontor, kongress- og konferansesenter, konsertscene, forretning og bevertning.

Hensikten med planen er å legge til rette for et kongressenter og kontorer i umiddelbar nærhet til knutepunktet Oslo S. Det foreslås et høyhus med en bygningshøyde på 108 meter fra terreng og mulighet for 30 etasjer.

Byrådet ber bystyret vedta forslaget som vist i kart.

  • Regulering av Økern torgvei 6 på Økern, Bydel Bjerke

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern torgvei 6, med flere.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med fire boligkvartaler, med omtrent 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på nærmere 40 mål.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til etatens vurdering og konklusjon.

Byrådet ber bystyret vedta forslaget som vist i kart.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker avgjort av byrådet

  • Årsregnskap for 2022 for bykassen

Byrådet avga årsregnskap for 2022 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.