Tro hva du vil - Oslo skal få egen tros- livssynspolitikk

Om strategien

Byrådet sender nå strategien «Tro hva du vil» på høring. Strategien slår fast hva som er kommunens overordnede politikk på feltet, som vil være førende for politikkutvikling og tjenesteutforming i kommunen fremover.

Strategien er en oppfølging av Tros- og livssynsutvalgets rapport Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo (PDF).

Oslo kommune skal legge følgende prinsipper til grunn for tros- og livssynspolitikken i Oslo:

  1. Alle innbyggere skal kunne leve med sin tro, sitt livssyn eller ikke-tro
  2. Oslo kommune skal ha en helhetlig tilnærming til tros- og livssynsspørsmål
  3. Tros- og livssynspolitikken skal sikre likebehandling av innbyggere og tros- og livssynssamfunn.
  4. Tros- og livssynsamfunn er en del av sivilsamfunnet og frivillig sektor.
  5. Oslo kommune skal samarbeide med tros- og livssynssamfunn om samfunnsutvikling i byen, og om å skape gode lokalsamfunn og nabolag.
  6. Oslo kommune skal øke kompetansen om tro- og livssynsspørsmål for å kunne bidra til likeverdige tjenester og tilbud til befolkningen.

Har du meninger om dette?

Send dine innspill til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

Høringsfrist er 10. oktober 2023.

Dokumenter og lenker

Har du spørsmål?

Kontakt Ingvild Fasting Furulund på e-post: ingvild.fasting.furulund@byr.oslo.kommune.no