"Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo"

Byrådet i Oslo nedsatte i april 2019 et kommunalt, offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå dagens tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger for fremtidens politikk på dette feltet.

28 mai i år la utvalget frem rapporten Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo. Rapporten sendes nå på høring, og alle som ønsker å gi innspill, er velkommen til det.

Send høringssvar innen 1. oktober 2020

Høringssvar sendes på epost til denne adressen: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Merk eposten med «Høring: Tro det eller ei»

Har du spørsmål?

Kontakt Ingvild Fasting Furulund på e-post: ingvild.fasting.furulund@byr.oslo.kommune.no