Høring av utkast til folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030

Byrådet ønsker en ny folkehelsestrategi for Oslo. Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester har laget et forslag som nå er på høring.

Formål

Formålet med strategien er å redusere ulikhet i helse i befolkingen og øke livskvaliteten til innbyggerne.

Gi innspill

Alle som ønsker å gi innspill til strategien er velkommen til det, også de om ikke har mottatt høringen direkte fra byrådsavdelingen. Kommunen vil bearbeide strategien etter høringen.

Finn informasjon om hvordan du gir innspill.

Se utkast til strategi

Finn mer informasjon om strategien.

Se utkast til strategien (PDF).

Høringsbrev og høringsinstanser

Høringsbrev (PDF)

Liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsinnspill

Les høringsinnspillene fra innbyggere, eksterne virksomheter og kommunens egne virksomheter (PDF).

Har du spørsmål?

Hildegunn Brattvåg
E-post: hildegunn.brattvag@byr.oslo.kommune.no