Forslag til planstrategi for Oslo kommune 2024-2027 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Byrådets forslag til planstrategi for Oslo 2024-2027 (PDF) med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1, 10-1 og 11-13. Frist for uttalelse er 08.03.2024.

Uttalelser merkes «Høring planstrategi for Oslo 2024-2027 med planprogram» og sendes innen 08.03.2024 til:

postmottak@byr.oslo.kommune.no

Eller til:

Oslo kommune
Byrådsavdeling for finans
Rådhuset
0037 Oslo