Bystyrets budsjettvedtak 2024

Oslobudsjettet for 2024 ble vedtatt i bystyrets møte 13. desember 2023.

Bystyrets budsjettvedtak - møtebok fra bystyrets budsjettmøte (PDF)

Merknader (PDF)

Generelle vedtak (PDF)

Tallforslag

Tallforslag (PDF)

Verbalforslag

Verbalforslag (PDF)

Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Takster, avgifter og satser (PDF)

Du kan lese alle dokumentene fra budsjettmøtet i eInnsyn

Midlertidig sammenstilling av bystyrets budsjettvedtak 2024

Denne web-versjonen er en kortfattet sammenstilling av budsjettforslagene i Sak 1/2024 og Tilleggsinnstillingen 2023, i tillegg til bystyrets vedtak av Budsjett 2024.

Tallbudsjettet som vises under den enkelte byrådsavdeling, viser både forslag fremmet i Sak 1 og Tilleggsinnstillingen, i tillegg til bystyrets budsjettvedtak av 13. desember 2023. I begynnelsen av 2024 vil det publiseres en ny oppdatert web-versjon av bystyrets vedtak. Denne vil erstatte tidligere trykt bok «Vedtatt budsjett – Dok3».

Foreløpig sammenstilling av vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027