Bystyrets budsjettvedtak 2023

Oslobudsjettet for 2023 ble vedtatt i bystyrets møte 7. desember 2022.

Bystyrets budsjettvedtak - protokoll fra bystyrets budsjettmøte (PDF 5,8 MB)

Merknader (PDF 5,0 MB)

Generelle vedtak (PDF 6,2 MB)

Tallforslag

Tallforslag (PDF 7,8 MB)

Verbalforslag

Verbalforslag (PDF 1,2 MB)

Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Takster, avgifter og satser (PDF 3,6 MB)

Du kan lese alle dokumentene fra budsjettmøtet i eInnsyn.

Midlertidig sammenstilling av bystyrets budsjettvedtak 2023

Denne web-versjonen er en kortfattet sammenstilling av budsjettforslagene i Sak 1/2023 og Tilleggsinnstillingen/2023, i tillegg til bystyrets vedtak av Budsjett 2023.
Tallbudsjettet som vises under den enkelte byrådsavdeling, viser både forslag fremmet i Sak 1 og Tilleggsinnstillingen, i tillegg til bystyrets budsjettvedtak av 7. desember 2022. I løpet av 2023 vil det publiseres en ny oppdatert web-versjon, av bystyrets vedtak. Denne vil erstatte tidligere trykt bok “Vedtatt budsjett - Dok3.

Foreløpig sammenstilling av vedtatt budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026