Budsjettjustering 2023

Byrådssak: Budsjettjustering på grunn av økte skatteinntekter og endret rammetilskudd m.m.