Budsjett 2023: I mål

Oslo-budsjettet ble vedtatt onsdag 7. desember.

AKTUELT, Oslo kommune, 1. desember 2022, oppdatert 13. desember:

Torsdag 1. desember ble alle innspill og forslag som er kommet inn til budsjett behandlet i et møte i finansutvalget. Forslagene som fikk flertall i finansutvalget ble lagt frem som en innstilling til bystyret.

Bystyret debatterte og vedtok budsjettet endelig i sitt møte 7. desember. Da fikk Oslo kommune et budsjett for 2023.

Les mer