Byggevirksomhet

I 2021 ble det fullført 2 619 nye boliger i Oslo. Boligbyggingen har variert mye fra år til år de siste 15 årene. Færrest nye boliger ble fullført i 2011 da det ble bygget 1 362 boliger, og flest i 2019 da det ble bygget 4 849 nye boliger. Gjennomsnittet for de 10 siste årene har vært i overkant av 3 200 fullførte boliger.

De 10 siste årene er det indre by som har dominert boligbyggingen i Oslo. I 2021 stod indre by for bare 47 prosent av boligbyggingen i Oslo. Av boligbyggingen i Oslo stod indre by øst for 33,1 pro­sent, mens indre by vest stod for 14,1. Det ble ikke bygget boliger i Sentrum i 2021. I ytre by stod ytre by vest, ytre by øst, ytre by sør for henholdsvis 19,5, 26,9 og 6,1 prosent av boligbyggingen i Oslo.

Bolig­byggingen i indre by øst har særlig vært knyttet til de store utbyggingsprosjektene på Løren, Ensjø, Kværnerbyen og Bjør­vika.

Nesten tre av fire boliger bygget i 2021 var blokkbebyggelse. I indre by utgjorde blokkbebyggelsen nesten 74 prosent av boligbebyggelsen, mens tilsvarende for ytre var vel 70 prosent. I 2021 utgjorde andelen 2, 3 og 4 roms boliger nesten 73 prosent av boligbyggingen. For 10 år siden ble det bygget flest 2-roms boliger, mens det i dag bygges det omtrent like mange 3- og 4-roms boliger.

Tabeller over byggevirksomheten i Oslo finner du i statistikkbanken