Lønn og godtgjørelse til politikere i Oslo kommune

Her finner du lønn og godtgjørelse til bystyret, byrådet og bydelspolitikere.

Når og hvordan bestemmes satser?

Satsene reguleres hver sommer, etter at Stortinget har vedtatt sine satser. Satsene på denne siden ble tatt til orientering av forretningsutvalget 20. juni 2023, og gjelder fra 1. mai 2023.

Heltidspolitikere mottar en årlig godtgjøring. Denne er fastsatt som en prosentandel av godtgjøringen til regjeringens medlemmer og stortingsrepresentantene.

Heltidspolitikere er:

 • ordfører

 • varaordfører
 • ledere og nestledere i bystyrets utvalg
 • byrådsleder
 • byrådsmedlemmer

Andre politikere mottar en årlig godtgjøring eller godtgjøring per møte de deltar på. I noen verv mottar man begge deler.

Fullstendige regler for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune finner du nederst på siden.

Satser for byrådet

 • Byrådsleder: 1 580 186 kroner (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)

 • Byrådsmedlemmer: 1 422 167 kroner (tilsvarer 90 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)

Satser for bystyret

Ordfører, varaordfører, leder og nestleder av bystyreutvalgene, medlemmer og varamedlemmer av bystyret mottar godtgjøring etter følgende satser:

 • Ordfører: 1 580 186 kr per år (tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer)

 • Varaordfører: 1 086 552 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter + 5% av ordførerens godtgjøring)

 • Leder/nestleder av bystyreutvalg: 1 007 543 kr per år (tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter)
 • Medlem av bystyret: 33 859 kr per år og 4 000 kr per møte inntil 4 timer, 6 000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8 000 kr per møte over 8 timer
 • Varamedlem av bystyret: 16 930 kr per år og 4 000 kr per møte inntil 4 timer, 6 000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8 000 kr per møte over 8 timer
 • Medlem av bystyreutvalg: 4 000 kr per møte inntil 4 timer, 6 000 kr per møte mellom 4 og 8 timer og 8 000 kr per møte over 8 timer
 • Medlemmer av valgstyret som ikke er ordfører, varaordfører, leder/nestleder av utvalg: 1 730 kr per møte

Satser for bydeler

Bydelsutvalg

Alternativ 1:

 • Leder: 111 504 kroner per år og 4 974 kroner per møte
 • Nestleder: 31 808 kroner per år og 2 313 kroner per møte

 • Medlemmer: 2 313 kroner per møte

Alternativ 2:

 • Leder: 201 509 kroner per år og 4 974 kroner per møte

 • Nestleder: 66 498 kroner per år 2 313 kroner per møte

 • Medlemmer: 2 313 kroner per møte

Det enkelte bydelsutvalg bestemmer hvilket alternativ de skal bruke, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold.

Arbeidsutvalg

 • Alle medlemmer: 1 730 kroner per møte

Andre utvalg og styrer

Det er fire godtgjøringskategorier. Bydelsutvalget fastsetter hvilken kategori som skal gjelde for de ulike verv, på bakgrunn av graden av ansvar og arbeidsinnsats som følger med det aktuelle vervet.

Kategori 1:

 • Leder: 15 932 kroner per år og 1 730 kroner per møte

 • Medlemmer: 1 730 kroner per møte

Kategori 2:

 • Leder: 2 313 kroner per møte

 • Medlemmer: 1 730 kroner per møte

Kategori 3:

 • Leder: 1 186 kroner per møte

 • Medlemmer: 894 kroner per møte

Kategori 4:

 • Medlemmer: 894 kroner per møte

Alle satser

Last ned tabellen med alle godtgjøringssatser (PDF)

Forskrift og pensjonsvedtekter