Lønn og godtgjørelse til politikere i Oslo kommune

Her finner du lønn og godtgjørelse til bystyret, byrådet og bydelspolitikere. Satsene gjelder fra 1. mai 2019.

Når og hvordan bestemmes satser?

Satsene reguleres hver sommer, etter at Stortinget har vedtatt sine satser. Satsene på denne siden ble vedtatt av forretningsutvalget 19. august 2019, og gjelder fra 1. mai 2019.

Stortinget har for 2020 vedtatt at satsene for godtgjøring for stortingspolitikere ikke vil bli justert. Det betyr at godtgjøringssatsene for bystyrepolitikere heller ikke endres i 2020.

Heltidspolitikere mottar en årlig godtgjøring. Denne er fastsatt som en prosentandel av godtgjøringen til regjeringens medlemmer og stortingsrepresentantene.

Heltidspolitikere er:

 • ordfører
 • varaordfører
 • ledere og nestledere i bystyrets utvalg
 • byrådsleder
 • byrådsmedlemmer

Andre politikere mottar en årlig godtgjøring eller godtgjøring per møte de deltar på. I noen verv mottar man begge deler.

Fullstendige regler for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune finner du nederst på siden.

Satser for byrådet

 • Byrådsleder: 1 410 073 kroner (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Byrådsmedlemmer: 1 269 066 kroner (tilsvarer 90 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)

Satser for bystyret

Ordfører, varaordfører, utvalgsledere og -nestledere

 • Ordfører: 1 410 073 kroner per år (tilsvarer 100 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer)
 • Varaordfører: 969 581 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter + 5 prosent ordførergodtgjøring)
 • Ledere og nestledere av bystyrets utvalg: 899 077 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter)

Representanter og vararepresentanter

 • Representanter: 30 229 kroner per år og 3779/6297 kroner per møte/heldagsmøte i bystyret eller bystyrets utvalg
 • Vararepresentanter: 15 115 kroner per år og 3779/6297 kroner per møte/heldagsmøte i bystyret eller bystyrets utvalg

Forretningsutvalget

 • Alle unntatt heltidspolitikere: 1545 kroner per møte

Karanteneutvalget

 • Leder: 2065 kroner per møte
 • Medlemmer: 1545 kroner per møte

Kontrollutvalget

 • Leder: 224 769 kroner per år og 2065 kroner per møte
 • Nestleder: 179 815 kroner per år og 2065 kroner per møte
 • Medlemmer: 67 355 kroner per år  2065 kroner per møte

Oslo kommunes klagenemnd

 • Leder: 179 815 kroner per år og 2065 kroner per møte
 • Medlemmer (og nestleder): 67 355 kroner per år og 2065 kroner per møte

Valgstyret

 • Alle unntatt heltidspolitikere: 1545 kroner per møte

Satser for bydeler

Bydelsutvalg

 • Alternativ 1:
  • Leder: 99 550 kroner per år og 4441 kroner per møte
  • Nestleder: 28 398 kroner per år og 2065 kroner per møte
  • Medlemmer: 2065 kroner per møte
 • Alternativ 2:
  • Leder: 179 815 kroner per år og 4441 kroner per møte
  • Nestleder: kr 59 339 per år og kr 2065 per møte
  • Medlemmer: kr 2065 per møte

Det enkelte bydelsutvalg bestemmer hvilket alternativ de skal bruke, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold.

Arbeidsutvalg

 • Alle medlemmer: 1545 kroner per møte

Andre utvalg og styrer

Det er fire godtgjøringskategorier. Bydelsutvalget fastsetter hvilken kategori som skal gjelde for de ulike verv, på bakgrunn av graden av ansvar og arbeidsinnsats som følger med det aktuelle vervet.

 • Kategori 1:
  • Leder: 14 224 kroner per år og 1545 kroner per møte
  • Medlemmer: 1545 kroner per møte
 • Kategori 2:
  • Leder: 2065 kroner per møte
  • Medlemmer: 1545 kroner per møte
 • Kategori 3:
  • Leder: 1059 kroner per møte
  • Medlemmer: 798 kroner per møte
 • Kategori 4:
  • Medlemmer: 798 kroner per møte

Alle satser

Last ned tabellen med alle godtgjøringssatser (XLSX)

Forskrift og pensjonsvedtekter