Møte i valgstyret i Oslo 25. september (avlyst)

Tid og sted

Dato

Fredag 25. september 2015

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen