Møte i valgstyret i Oslo 23. september (avlyst)

Om møtet

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Sakskart

Sak 44 15/01808-1 Protokoll fra valgstyrets møte 17. juni 2015

Sak 45 15/01809-1 Protokoll fra valgstyrets møte 16. september 2015

Sak 46 15/01425-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Gamle Oslo 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 47 15/01476-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Grünerløkka 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 48 15/01477-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Sagene 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 49 15/01478-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel St. Hanshaugen 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 50 15/01503-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Frogner 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 51 15/01504-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Ullern 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 52 15/01505-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Vestre Aker 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 53 15/01506-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Nordre Aker 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 54 15/01507-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Bjerke 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 55 15/01508-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Grorud 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 56 15/01510-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Stovner 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 57 15/01511-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Alna 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 58 15/01512-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Østensjø 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 59 15/01513-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Nordstrand 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 60 15/01515-1 Valg til bydelsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand 2015 - Forslag til forkastelser av stemmer

Sak 61 15/01401-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Gamle Oslo - Valgstyrets møtebok

Sak 62 15/01402-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Grünerløkka - Valgstyrets møtebok

Sak 63 15/01404-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Sagene - Valgstyrets møtebok

Sak 64 15/01403-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel St. Hanshaugen - Valgstyrets møtebok

Sak 65 15/01405-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Frogner - Valgstyrets møtebok

Sak 66 15/01406-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Ullern - Valgstyrets møtebok

Sak 67 15/01407-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Vestre Aker - Valgstyrets møtebok

Sak 68 15/01409-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Nordre Aker - Valgstyrets møtebok

Sak 69 15/01410-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Bjerke - Valgstyrets møtebok

Sak 70 15/01411-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Grorud - Valgstyrets møtebok

Sak 71 15/01412-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Stovner - Valgstyrets møtebok

Sak 72 15/01413-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Alna - Valgstyrets møtebok

Sak 73 15/01414-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Østensjø - Valgstyrets møtebok

Sak 74 15/01415-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Nordstrand - Valgstyrets møtebok

Sak 75 15/01416-1 Godkjennelse av valgoppgjør for valg til bydelsutvalg 2015 i Bydel Søndre Nordstrand - Valgstyrets møtebok

Tid og sted

Dato

Onsdag 23. september 2015

Tid

klokken 11:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen