Møte i valgstyret

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Tid og sted

Dato

Mandag 4. september 2017

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom