Møte i valgstyret

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 25. september 2017

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom