Møte i valgstyret

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 24. september 2018

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Ordførerens møterom