Karina Miller

Leder Avdeling for valg og prosjekter

Telefon: 91 73 84 06

E-post:

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg og valg av bydelsutvalg. De har også ansvar for listeforslag og hvem som har blitt stemt inn (valgoppgjør).

Møter

Oversikt over møter i valgstyret

Møtene i valgstyret er åpne for publikum. Skal styret behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Adresse til valgstyret i Oslo:

Valgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 91 86 46 49

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Telefon: 91 51 10 92

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 47 22 68 32

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Afshan Rafiq (H)

Rafiq, Afshan (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1975

Bosted: Bydel Stovner

Bystyrerepresentant Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Frode Jacobsen (A)

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 99 52 34 95

Født: 1968

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 45 02 27 45

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Sirin Stav (MDG)

Stav, Sirin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG)

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Britt Fossum (FNB)

Fossum, Britt (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Medlem av Finansutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 93 00

Født: 1956

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V)

Vea, Marit Kristine (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 97 72 34 31

Født: 1985

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 85 30 82

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær (Sp)

Sandkjær, Bjørg (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF)

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 93 69 02

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 46 42 41 20

Født: 1996

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Ullern

Herman Kopp

Kopp, Hermann (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 14 77 16

Født: 1936

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 91 13 11 82

Født: 1986

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Line Steine Oma (A)

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1987

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 26 16

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Awais Aslam (A)

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1992

Bosted: Bydel Stovner

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Trine Dønhaug (SV)

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 48 17 55 23

Født: 1956

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (R)

Evenrud, Eivor (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1982

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB)

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 06 72 48

Født: 1970

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordre Aker

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Ullern