Valgstyret

Møter

Møtene i valgstyret er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Valgstyret har ansvar for:

Forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg. I tilegg har utvalget ansvar for listeforslag og hvem som har blitt stemt inn (valgoppgjør).

Adresse

Valgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

Medlemmer

Portrett av ordfører Anne Lindboe

Ordfører Anne Lindboe (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Leder av Forretningsutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret
Født
1971
Bosted
Bydel Nordre Aker
Portrett av bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (A)

Abdullah Alsabeehg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Nestleder av Valgstyret
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Merete Agerbak-Jensen (H)

Merete Agerbak-Jensen (Høyre)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1967
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Mehmet Kaan Inan (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1997
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Arve Juritzen (H)

Arve Juritzen (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1960
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyrerepresentant Marthe Scharning Lund (A)

Marthe Scharning Lund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1976
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyremedlem Anna Dåsnes (V)

Anna Dåsnes (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyremedlem Sofia Rana (R)

Sofia Rana (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyrerepresentant Magnus Birkelund (F)

Magnus Birkelund (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1987
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (Krf)

Øyvind Håbrekke (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1969
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyremedlem Geir Lippestad (PS)

Geir Lippestad (Partiet Sentrum)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1964
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Hilde Helland (H)

Hilde Helland (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1977
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyrerepresentant Carl Oscar Pedersen (H)

Carl Oscar Pedersen (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Ullern
Bystyremedlem Elin Horn Galtung (H)

Elin Horn Galtung (Høyre)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1945
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyrerepresentant Jens Jørgen Lie (H)

Jens Jørgen Lie (Høyre)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyrerepresentant Eivor Evenrud (A)

Eivor Evenrud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyremedlem Jon Reidar Øyan (A)

Jon Reidar Øyan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Tamina Sheriffdeen Rauf (A)

Tamina Sheriffdeen Rauf (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyremedlem Sirin Hellvin Stav (MDG)

Sirin Hellvin Stav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Eivind Trædal (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Rauand Ismail (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Omar Samy Gamal (SV)

Omar Samy Gamal (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1992
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyremedlem Haakon Riekeles (V)

Haakon Riekeles (Venstre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1986
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyrerepresentant Tejn Rolland (V)

Tejn Rolland (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2003
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Mari Rise Knutsen (R)

Mari Rise Knutsen (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1975
Bosted
Bydel Grorud
Portrett av bystyrerepresentant Julianne Ofstad (F)

Varaordfører Julianne Ofstad (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Grünerløkka

Ingvild Husby Halderaker (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2002
Bosted
Bydel Nordre Aker

Zain Ali Yusaf (Partiet Sentrum)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1996
Bosted
Bydel Stovner
Leder avdeling for valg og prosjekter
Karina Miller
Telefon