Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg, kommunestyrevalg og valg av bydelsutvalg. De har også ansvar for listeforslag og hvem som har blitt stemt inn (valgoppgjør).

Møter

Møtene i valgstyret er åpne for publikum. Skal styret behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Adresse til valgstyret i Oslo:

Valgstyret i Oslo
v/Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

Medlemmer

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret
Telefon
Født
1951
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Leder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret
Telefon
Født
1957
Bosted
Bydel Vestre Aker
Bystyrerepresentant Hassan Nawaz (H)

Nawaz, Hassan (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Vestre Aker
Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Leder av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1977
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Line Steine Oma (A)

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1987
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg (A)

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Alna
Sabina Syed (MDG)

Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Byutviklingsutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1991
Bosted
Bydel Grorud
Bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V)

Vea, Marit Kristine (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1985
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget
Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1959
Bosted
Bydel Frogner
Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1990
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Britt Fossum (FP)

Fossum, Britt (Folkets Parti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Nordstrand
Edvardsen, Morten (S)

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1982
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyrerepresentant Karoline Grosås Nordbø (KrF)

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Ullern
Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1973
Bosted
Bydel Ullern

Rafiq, Afshan (Høyre)

Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1975
Bosted
Bydel Stovner
Bystyrerepresentant Per Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Nestleder av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1954
Bosted
Bydel Vestre Aker
Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Awais Aslam (A)

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1992
Bosted
Bydel Stovner
Bystyremedlem Ubah Aden (A)

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1968
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Bystyrerepresentant Rauand Ismail (MDG)

Ismail, Rauand (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyrerepresentant Arne Olav Haabeth (MDG)

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Frogner
Bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV)

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1988
Bosted
Bydel Grorud
Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V)

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Kultur- og utdanningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1977
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Medlem av Finansutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1983
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Sofia Rana (R)

Rana, Sofia (Rødt)

Medlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1982
Bosted
Bydel Frogner
Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FP)

Lyngby, Cecilie (Folkets Parti)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1970
Bosted
Bydel Vestre Aker

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1993
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1991
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Syversen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1966
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Leder Avdeling for valg og prosjekter
Karina Miller
Telefon