Seminar i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Samferdsels- og miljøkomiteen arrangerer seminar 6. april, kl. 09-11 i forbindelse med byrådssak 237/2016 - tilreisende bostedsløse.

Tid og sted

Dato

Torsdag 6. april 2017

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom