Seminar i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Samferdsels- og miljøkomiteen arrangerer seminar om den nye sentrumstunnelen 19. april kl. 12:30 – 15:00 i komiteens møterom i 3. etasje.

Fokus vil være på trasévalg; hvilke alternativer som har vært vurdert og begrunnelse for valg som er gjort. Tema er også hvilke avveininger som er gjort mellom det å avlaste eksisterende tunnel og det å nå nye områder.

Seminaret er åpent for publikum.

Program:

 • 12:45 – Velkommen og presentasjon v/Eirik Lae Solberg
 • 12:55 - Kort orientering om den politiske prosessen v/byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg
 • 13:00 – Ruter presenterer prosjektet
  • Hvorfor trenger vi ny T-banetunnel?
  • Hvordan har man kommet fram til anbefalt trasé og stasjoner?
   • Premisser som må ligge til grunn
   • Alternative traseer
   • Avlaste eksisterende tunnel og dekke nye områder
  • Hva bør utredes videre?
 • 13:45 - Kommentar fra Sporveien
 • 14:00 – PBE presenterer planarbeidet
 • 14:30 – Spørsmål og diskusjon
 • 15:15 - Slutt

Byantikvaren er tilstede under seminaret og kan svare på spørsmål.

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. april 2018

Tid

klokken 12:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom

Sted

Rådhuset