Seminar i samferdsels- og miljøkomiteen

Tid og sted

Dato

Onsdag 23. januar 2019

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen, Oslo rådhus

Sted

Rådhuset