Samferdsels- og miljøkomiteen på befaring

Om møtet

Det arrangeres to befaringer for samferdsels- og miljøkomiteen:

Løkkeveien

Initiativtaker: Ruseløkka aksjonen

Kl. 08.55 Oppmøte Rådhuset - Borggården

Kl. 09.00 Avgang fra Rådhuset

Gå opp Dronning Mauds gate (forbi Nasjonalmuseet)

Kort stopp ved rampen (fra/til Festningstunnelen)

Kort stopp på hjørnet av Løkkeveien og Ruseløkkveien

Kort stopp på hjørnet av Løkkeveien og Huitfeldts gate

Kl. 09.40 Turen avsluttes på hjørnet av Henrik Ibsens gate og Løkkeveien

Jomfrubråten stasjon

Initiativtakere: Turid og Bjørn Ender – engasjert i nedleggelse/gjenåpning av stasjonen
BU inviteres

Kl. 10.02 Trikk linje 19 fra Solli plass (evt. fra Nasjonalteateret kl. 10.05)
Kl. 10.26 Ankomst Sportsplassen. Gangvei til Jomfrubråten
Kl. 10.40 Jomfrubråten; befaringen starter

Befaringen avsluttes på Jomfrubråten.

Tid og sted

Dato

Fredag 19. mai 2017

Tid

klokken 08:55

Tilleggsinformasjon

Ruseløkka og Jomfrubråten