Samferdsels- og miljøkomiteen på befaring

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. september 2019

Tid

klokken 12:50

Tilleggsinformasjon

Forskjellige steder i byen

Sted

Oslo Rådhus, møterom 334, Vestre tårn.