Møte med samferdsels- og miljøkomiteen

Tid og sted

Dato

Onsdag 21. august 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom 334, vestre tårn

Sted

Oslo Rådhus, møterom 334, Vestre tårn.