Møte i samferdsels- og miljøkomiteen 7. oktober 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 75 15/01604-1 Protokoll fra Samferdsels- og miljøkomiteens møte 12. august 2015.

Sak 76 15/01562-1 Spørsmål og notater til samferdsels- og miljøkomiteens møte 7. oktober 2015.

Sak 77 15/01765-1 Møteplan for Samferdsels- og miljøkomiteen 2016.

Sak 78 15/01319-2 Rapport 9/2015 - Eierskapskontroll i VEAS - Kontrollutvalgets sak 53 av 16.06.2015.

Sak 79 13/01998-12 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Byrådssak 195 av 10.09.2015.

Sak 80 15/01750-2 Trafikksikkerhetsplan for Oslo 2015-2018 - Byrådssak 196 av 10.09.2015.

Sak 81 15/00310-13 Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet - status på 1. juli 2015 - Samferdsels- og miljøkomiteens område 2015.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom