Møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. juni 2018

Tid

klokken 17:45

Tilleggsinformasjon

Akershus fylkeskommune, Galleriet

Sted

Akershus fylkeskommune, Galleriet, Schweigaards gate 4