Møte i samferdsels- og miljøkomiteen 28. oktober 2015 (konstituering ny komite)

Om møtet

Sakskart

Sak 82 15/02009 Konstituering av samferdsels- og miljøkomiteen 2015-2019.

Sak 83 15/01878 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - samferdsels- og miljøkomiteens møte 28. oktober 2015.

Sak 84 15/01034 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Samferdsels- og miljøkomiteen.

Sak 85 15/00125 Innbyggerforslag av 15.06.2015 - Opphøyd gangfelt over Kirkeveien ved Marienlyst.

Sak 86 15/01583 Innbyggerforslag av 07.08.2015 - Stenging av Rubina Ranas gate for gjennomkjøring.

Sak 87 15/01603 Privat forslag fra Marianne Borgen (SV) av 12.08.2015 - Utredning av klima- og miljøkonsekvensene av foreliggende planer for utvidelse av E18 Vestkorridoren.

Sak 88 14/00413 Klima- og energistrategi for Oslo - Byrådssak 156 av 26.06.2015.

Sak 89 13/01998 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Byrådssak 195 av 10.09.2015.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 28. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom