Møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. september 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom