Møte i samferdsels- og miljøkomiteen 2. desember 2015 (avlyst)

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom