Møte i samferdsels- og miljøkomiteen 18. november 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 92 15/02153 Protokoll fra samferdsels- og miljøkomiteens møte 28. oktober 2015

Sak 93 15/02071 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - samferdsels- og miljøkomiteens møte 18. november 2015.

Sak 94 14/00953 Privat forslag fra Andreas Behring (SV) og Ingvild Reymert (SV) av 23.05.2014 - Om oppgradering av Sommerfrydparken.

Sak 95 15/01397 Privat forslag fra Marianne Borgen (SV) og Ingvild Reymert (SV) av 29.06.2015 - Ny plassering av Østensjøvannet våtmarkssenter.

Sak 96 14/00413 Klima- og energistrategi for Oslo - Byrådssak 156 av 26.06.2015

Sak 97 13/01998 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - Byrådssak 195 av 10.09.2015

Sak 98 15/01750 Trafikksikkerhetsplan for Oslo 2015-2018 - Byrådssak 196 av 10.09.2015

Sak 99 15/01583 Innbyggerforslag av 07.08.2015 - Stenging av Rubina Ranas gate for gjennomkjøring.

Sak 100 10/01897 Anskaffelse av nye trikker i Oslo - Byrådssak 251 av 15.10.2015.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 18. november 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom