Møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 27. september 2017

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Samferdsels- og miljøkomiteens møterom