Møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 17. januar 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Heftyevillaen – Holmenkollveien 200