Høring og møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Sakskart

Sak 23 Åpen høring om byrådssak 156 av 26.06.2015 og tilleggssak 33 av 18.02.2016 - Klimastrategien for Oslo.

Sak 24 Byrådets årsberetning for 2015 - Samferdsels- og miljøkomiteens område.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Tirsdag 3. mai 2016

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen