Ekstra møte i samferdsels- og miljøkomiteen

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 18. juni 2018

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom

Sted

Oslo rådhus, Rådhusplassen 1