Møte i samevalgstyret

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Onsdag 20. september 2017

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen