Møte i samevalgstyret

Om møtet

Møtet er åpent for publikum.

Sakskart og møtedokumenter finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Mandag 22. januar 2018

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen