Seminar i Oslo kommunes klagenemnd

Om møtet

Invitasjon og program

Presentasjoner:

  • Oslo kommunes klagenemnd – status, statistikk og veien fremover v/ Håkon Riisberg Paulsen
  • Forvaltningsloven § 33 – Saksforberedelsen i klagesaker v/ Iselin Lunde
  • Tjenestepåtale i Oslo kommune v/ Kjell Hugo Jenssen
  • Overprøving av forvaltningsvedtak i et komparativt perspektiv v/ Sunniva Christina Bragdø-Ellenes
  • Forvaltningsloven § 11 – Kommunens veiledningsplikt ved behandling av klager v/ Jostein Selle
  • Klart språk i klagesaksforberedelsen v/ Marianne Bugge Nordberg

Presentasjonene kan fås ved henvendelse til Håkon Riisberg Paulsen, tlf. 23 46 18 55, hakon.paulsen@oslobystyre.no

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Høyres hus