Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. september 2018

Tid

klokken 15:30

Tilleggsinformasjon

1U, møterom 28/29, Vestre tårn