Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. juni 2016

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom B