Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. oktober 2018

Tid

klokken 15:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D