Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. desember 2016

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D