Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. februar 2016

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D